Главная » Как правильно принять

Как правильно принять сотрудника на работуО порядке уведомления органов ГФС о принятии наемных работников на работу (Обновлено)

ГУ ДФС у Черкаській області звертає увагу роботодавців на те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06. №413 затверджений порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу. Вказаний документ набирає чинності з дня його опублікування.

Він передбачає, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника ЄСВ за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів :

- засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях. якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами .

Нагадаємо, з 1 січня року набрали чинності зміни до статті 24 Кодексу законів про працю України, внесені Законом України від 28 грудня року № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці». Так, відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До набрання чинності порядку Кабінетом Міністрів України «повідомленням» вважається заповнення таблиці 5 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 9 вересня року №454, яке подається у складі обов’язкової звітності за календарний місяць до територіальних органів фіскальної служби за основним місцем обліку платника із зазначенням трудових відносин з прийнятими працівниками.При цьому окремо при кожному прийнятті працівника на роботу, титульний аркуш з таблицею 5 додатка 4 до Порядку не подається

Звертаємо увагу роботодавців: відповідно до ст. 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ - у 30-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення ;

порушення інших вимог трудового законодавства - у розмірі мінімальної зарплати.


Від редакції:
Постанову КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06. р. № 413 опубліковано 27.06. р. в газеті «Урядовий кур’єр»

Ножками подаєм додаток за 1 день до виходу працівника на роботу (згідно постаниви в друкованій формі не більше 5 людей за раз) Якщо звільнений тоді дод 4 табл 5 ЄСВ згідно термінів подачі. Тепер щодо штрафів: 1) 30 мін з/п = 36540 грн. це якщо у вас знайшли працівника який працює без оформленого наказу або труд. договору. 2) за неподачу ОЦЬОГО повідомлення штраф за КЗпП 1218 грн.(це на юр.особу) 3) згідно адмінкодексу на відповідальну особу штраф від 20-40 НМГ тобто 340-680 грн. за неподачу повідомлення.

У нас 01.07 принимается на работу 30 человек - мы не информируем получается по новой форме? она будет напечатана 03.07 и соотвественно вступит в силу с этой даты? Кстати вопрос) Численность предприятия 18чел. Условие применения к-та по ЕСВ - не более 200% увеличение численности. 18+200% калькулятор дает 54 чел. у нас получается 18+30= 48 чел. Вписываемся? ДПИ никогда не жила по законам математики - 200% для них может имеется ввиду в два раза? Нет ли какого-то практического разьяснения с примером конкретным?

Логичная (с точки зрения государства) борьба с нелегальным трудоустройством. Вырастут взятки. В результате: мы начнем всех оформлять, так как дорого. Только, черт побери, традиционно создали проблему - документа в эл. форме нет - что должны делать предприятия, принимая больше 5 человек? Пачками их по 5 штук принимать, и каждый день в налоговую ездить? Кроме того, традиционно не оформляем сотрудников на испытательном - не из-за жадности, а из-за проблем с увольнением. Тогда надо менять трудовое законодательство, дав право директору увольнять любого сотрудника без риска получить судебное разбирательство!

Редакция, Но нет ни одного нормативного акта, который бы требовал оформления приказа ФОПом.И в приказе Держкомстату, яким затверджені типові форми первинної облікової документації зі статистики праці №489 від 05.12.2008, сказано. что это - для підприємств, установ, організацій .И в самом бланке - шапка Найменування підприємства (установи, організації) .Так что, по моему мнению, трудовой договор в письменном виде и есть розпорядженням власника , как этого требует ст.24 КЗоТа.Ведь ФОП его подписывает, т.е. распоряжается. )

Это Постановление Вступило в силу с 03.07.15. Редакция, не путайте людей, не водіть в оману . По поводу сдачи: только что сформировала в Медке Повідомлення. Отослать нет возможности. Звонила в Медок - они подтвердили, что в электронном виде не отправляется. Надеюсь, что пока. У меня с понедельника новый сотрудник, поэтому буду сегодня отправлять заказным с уведомлением на адрес налоговой. Ехать туда не собираюсь. Пусть потом попробуют оштрафовать.

хочеться что-то сказать по поводу , но промолчу. ВИВАТ. ЗАКОНОДАТЕЛИ . а были такие надежды на ВАС. простите нас всех. удачи всем кадровикам, бухгалтерам, юристам, директорам. в интересное время живём, запаситесь все терпением пережить это.

Если приняли на работу 30.06.р то уведомление нужно было подавать до тоесть 26.06.р (так как выходные же были). Но 26.06.р оно(тоесть постанова) еще не вступило в силу.

А у меня вопрос: назначение нового директора это касается? Нужно подавать уведомление в Налоговую или достаточно того, что вся процедура через регпалату пройдет?

Прием нового сотрудника на работу: пошаговая инструкция

Оформлением приема новых сотрудников занимается, как правило, специально выделенный отдел, называемый кадровый. Кадровые работники проводят отбор соискателей, выбирают подходящих кандидатов, проводят собеседования, оформляют прием новых сотрудников в должность, оформляют их отпуск, переводы, увольнение и решают прочие моменты, связанные с кадрами. Как происходит прием новых работников?

Если кадровой службы на предприятии нет, то занимается приемом новых сотрудников любой уполномоченный на то работник.

Прием нового сотрудника на работу: основные моменты

Прохождение медосмотров новым сотрудником

Для определенных категорий работников обязательным является прохождение медицинских осмотров перед началом трудовой деятельности. Медосмотры проходят за счет средств работодателя.

Первичные медосмотры обязательны далеко не для всех должностей. Перечень категорий работников, для которых необходимо пройти медицинское обследование перед началом работы, приведен в ст.213 ТК РФ:

 • Работающие во вредных и опасных условиях труда;
 • Работа которых связана с движением транспорта;
 • Работники пищевой промышленности, общественного питания и торговли;
 • Работники водопроводных сооружений;
 • Медицинский персонал;
 • Работающие в детских учреждениях;
 • В возрасте до 18 лет.

Указанных выше работников нужно предварительно отправить проходить медкомиссию перед оформлением в штат предприятия. Подробнее о прохождении медосмотров, налоговом и бухгалтерском учете расходов на медосмотры можно почитать здесь .

Должностные обязанности нового сотрудника

Далее человека необходимо ознакомить с его должностными обязанностями, особенностями трудового распорядка в организации, а также с другими нормативными документами предприятия.

Должностные обязанности прописываются в должностной инструкции, которую человек должен внимательно изучить. Для каждой должности разрабатывается своя должностная инструкция.

Помимо данного документа работника также нужно познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, образец которых можно найти здесь .

Кроме того, в организации может иметься коллективный договор и другие внутренние локальные акты, регулирующие вопросы, связанные с персоналом. Работник также должен ознакомиться с этими документами, чтобы знать свои права и обязанности.

Прием работника на работу: пошаговая инструкция

Трудовой договор с работником

Следующий шаг, который необходимо выполнить при приеме нового человека на работу – это заключить с ним трудовой договор. Он может быть срочный или бессрочный. Первый заключается на определенный срок, что актуально при разовых работах, при замещении другого сотрудника, например, на время его нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в других случаях. Бессрочный трудовой договор не имеет срока окончания его действия, то есть заключается на неопределенный срок.

Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, содержащее права и обязанности сторон. Составляется в двух экземпляра: для работника и работодателя, подписывается обеими сторонами.

С работником также может быть заключен гражданско-правовой договор. Для работодателя это очень удобно, нет необходимости оформлять отпуск сотрудникам, платить больничные, отчисления в фонды. Но заключить его можно не всегда, должны соблюдаться определенные условия, в частности он должен предполагать конечный результат. Подробнее об этом виде договора поговорим в другой статье.

Договор о материальной ответственности

Если человек принимается на должность, предполагающую материальную ответственность, то необходимо с ним заключить договор о полной или частичной материальной ответственности.

Примерами таких работников можно назвать сотрудников бухгалтерии, склада, продавцов и прочего персоналом, имеющего доступ к материальным или денежным ценностям.

Договор коммерческой тайны

При необходимости при приеме нового сотрудника с ним заключается договор, гарантирующий неразглашение коммерческой тайны, скачать образец такого договора можно по ссылке .

После того как необходимые договора оформлены и подписаны, они регистрируются в специальной регистрационной книге, в которой работник ставит свою подпись. Данная запись поможет в дальнейшем работодателю доказать, что договора с работником были заключены (трудовой, о материальной ответственности, о неразглашении коммерческой тайны).

Заявление на прием на работу

После выполнения действий, указанных выше, работник пишет заявление о приеме на работу. Данный документ не является обязательным, но, тем не менее, большинство работодателей его все же требуют.

Пишется он работником на листе формата А4 в произвольной форме на имя руководителя организации.

Образец написания заявления о приеме на работу можно скачать здесь .

Приказ о приеме на работу

На основании заявления работника составляется приказ о приеме на работу. Для оформления можно воспользоваться унифицированной формой Т-1 или Т-1а. Первая используется при приеме на работу одного человека, вторая – при приеме группы сотрудников.

Порядок оформления приказа можно посмотреть здесь. где представлены бланки унифицированных форм приказов для скачивания, а также образец заполнения приказа.

Заполнение трудовой книжки

На основании утвержденного приказа о приеме на работу кадровый работник или другой ответственный специалист делает запись в трудовой книжке. При этом указывается, какого числа принят новый сотрудник, в какую должность, в какую организацию. Данные для заполнения берутся из приказа. Как заполнить трудовую книжку?

Иногда этот шаг можно выполнить позже, но трудовую книжку все равно нужно получить от работника.

Сведения о внесенной записи в трудовой книжке подлежат отражению в книге учета движения трудовых книжек.

После этого работник может приступить к своим обязанностям, а кадровый работник оформляет на него личную карточку по форме Т-2. при необходимости заводит личное дело и лицевой счет.

Для оформления этих документов от работника требуется получить паспорт, документы об образовании, военный билет, заявление о приеме на работу, анкету с биографическими данными.

Далее трудовая деятельность нового работника подлежит отражению в табеле учета рабочего времени, оформленного по форме Т-12 или Т-13. В табеле фиксируются все явки и неявки работника с указанием причины отсутствия.

На нового сотрудника также нужно оформить медицинский полис на обязательное медицинское страхование, а также пластиковую зарплатную карту (если зарплата на предприятии выдается безналичными средствами).

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:


Как правильно провести прием на работу

На первый взгляд, в трудоустройстве нет ничего сложного: проходишь собеседование. устраиваешься на испытательный срок, оформляешь все необходимые документы и работаешь. Но неправильная последовательность процесса оформления может привести к возникновению проблем как для подчиненного, так и для работодателя. Чтобы избежать штрафов, конфликтов и защитить в первую очередь себя нужно изучить порядок приема на работу.

Последовательность этапов трудоустройства

Заключению трудового договора с новым сотрудником обычно предшествует поиск подходящего кандидата: компания проводит поиск соискателей и переговоры с ними. Подбор кандидатов ведется с использованием специализированных средств массовой информации и/или через посреднические компании (например, центр занятости или частные компании по трудоустройству). Определенная Трудовым кодексом процедура приема на работу является логическим завершением удачного проведенного поиска кандидата на вакантную должность.

Все необходимые документы и этапы процесса трудоустройства собраны в положении о приеме на работу.

Главные моменты этого документа подробно рассмотрим далее.

Направление кандидата на предварительный медицинский осмотр

Этот этап законодательство считает необходимым в некоторых случаях:

 • когда кандидаты моложе 18 лет;
 • когда имеют место потенциально опасные условия труда;
 • для обслуживающего персонала в сфере торговли, образования, медицинских услуг, общественного питания.

Кандидат имеет право пройти осмотр и в государственных, и в частных клиниках.

Сначала предприятие выдает направление, в котором перечислены все данные о вредных условиях труда. Потенциальный сотрудник обращается к терапевту выбранной им клиники, который может либо принять решение о годности специалиста, либо направить его на медкомиссию. После ее прохождения работник получает справку о состоянии здоровья. Если решение врачей будет отрицательным, то копию справки должны отправить на фирму в течение трех дней, а оригинал #8212; выдать кандидату.

Получение необходимых документов от соискателя

ТК РФ (глава 11) определяет перечень документов, которые – и только их #8212; работодатель имеет право потребовать при стандартной процедуре оформления сотрудника:

 • паспорт (другое удостоверение личности);
 • трудовая книжка;
 • диплом об образовании, сертификаты о прохождении дополнительных курсов, подтверждающие соответствие соискателя вакансии;
 • свидетельство государственного пенсионного страхования;
 • для военнообязанных #8212; документы воинского учета;
 • справка о судимости/несудимости (для определенного перечня должностей).

Порядок приема на работу предусматривает, что при первом трудоустройстве обязанность оформить гражданину страховое пенсионное свидетельство и трудовую книжку возлагается на работодателя.

С предоставленных сотрудником документов снимаются копии для личного дела, оригиналы возвращаются.

Подача заявления

Порядок приема на работу сотрудника включает шаги, которые обязательны не во всех сферах труда. Так, подача заявления регламентирована законом только при оформлении на государственную службу. Но нет запрета на прием заявлений при трудоустройстве в другие организации – как правило, это вопрос решается по усмотрению работодателя.

Ознакомление с внутренними документами

Согласно с процедурой приема на основное место работы, работодатель должен ознакомить кандидата с коллективным договором, правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией, положениями, которые определяют оплату труда и правила сохранения коммерческой тайны организации, инструкцией по охране труда. Работник должен поставить подпись и дату на ознакомительных листах, которые потом прошиваются вместе с нормативным актом.

Заключение договора

Обязательный документ, скрепляющий обоюдные обязательства работодателя и сотрудника, #8212; трудовой договор #8212; заключается в двух экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами. В документе есть обязательные пункты:

 • место работы и специальность (должность);
 • дата начала выполнения служебных обязанностей;
 • условия работы, условия оплаты труда, компенсации (если предусмотрены);
 • обязательность социального страхования.

Договор регистрируется и работнику выдается его экземпляр.

Распоряжение о приеме на должность

Следующий обязательный документ #8212; приказ о приеме кандидата на должность. Приказ должен быть издан работодателем на основании трудового договора и доведен до сведения работника (с обязательным ознакомлением под роспись) в срок, не больший, чем три дня с момента подписания договора.

Запись в трудовую книжке

Занятость сотрудника на основной работе в течение более пяти дней требует отражения в его трудовой книжке. Оформление записи о приеме на работу является обязанностью менеджера по кадрам или другого уполномоченного сотрудника.

Оформление личной карточки

Затем проводятся оформление личной карточки и ее регистрация в журнале учета. Личная карточка заполняется на основании трудового договора, но для государственных предприятий предусмотрена стандартизированная форма Т-2. Если на работу принимается научно-педагогический работник, на него оформляется дополнительная форма Т-4.

Введение работника в табель учета рабочего времени

Для нового сотрудника составляется рабочий график исходя из рабочих часов, установленных выходных дней, предусмотренных командировок.

После выполнения всех перечисленных этапов сотрудник может приступить к выполнению служебных обязанностей.

Как принять сотрудника на работу: Видео

Источники: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=177862, http://online-buhuchet.ru/priem-novyx-rabotnikov/, http://podborkadrov.com/priem-na-rabotu/oformlenie/provedenie-priema-na-rabotu.html


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнениемКак правильно:Статьи по теме:

Как правильно спланировать септик на участке

Регистрация: 22.8.2006 Сообщений: 965 Из: Москва далее...

Как правильно пристроить фундамент к дому

Возведение фундамента для пристройки к дому Возведение далее...

Как правильно снять будку на транзите 1991г

Двигатель может быть снят с автомобиля далее...


Популярные:

Распоряжение принято или издано как правильно (262)
Правильно использовать спортивное питание (261)
Правильно вводить имя пользователя (233)
Правильный французский маникюр видео (200)
Правильно принимать спорт питание (192)
Как правильно принимать спортивное питание для похудения (174)

Наиболее читаемые:

Правильно принять дела должность

Нравится Не нравится krum2007 15.02.2010 Здраствуйте уважаемые господа юристы#33;#33; далее...

Как правильно строить теплицу

Как правильно построить теплицу своими руками Содержание Мы нашли далее...

Правильная разметка фундамента для дома

Разметка фундамента Раньше разметка фундамента была прямоугольная. Сейчас далее...